top-vpravo-zastavka-5a

Výzva - Súťaž o najlepšiu domácu pálenku a o najlepšiu čerstvú a údenú petrovskú klobásu

Rada Miestneho spoločenstva Petrovec oznamuje občanom Petrovca a okolia, že aj tohto roku v rámci osláv Dňa Petrovca pripravila gastronomické súťaže.

Súťaž o najlepšiu domácu pálenku bude v piatok, 19. mája 2017 na dvore Miestneho spoločenstva od 20,00 do 22,00 hodiny. Všetci návštevníci budú môcť ochutnať všetky ocenené vzorky pálenky.

Súťaž o najlepšiu čerstvú a údenú petrovskú klobásu bude v sobotu 20. mája 2017 na nádvorí Miestneho spoločenstva od 12,00 do 17,00 hodiny.

Záujemcovia o súťaže sa môžu prihlásiť priamo v Miestnom spoločenstve Petrovec, Ul. Kollárova č. 3, každý pracovný deň od 8,00 – 14,00 hodiny, alebo telefonicky na číslo 780-032 do 18. mája.

 Vo výrobe čerstvých klobás budú súťažiť trojčlenné tímy. Pre každý tím Organizačný výbor zabezpečí nádobu na miešanie, hygienické prostriedky rukavice, masky a čiapky, 10 kg mletého bravčového mäsa a črevá. Ostatné prísady si tímy zaobstarajú na vlastné náklady. Štartovné pre tím bude 1500 dinárov.

 V každom tíme najmenej jeden člen musí mať vybavenú sanitárnu prehliadku. Začiatok súťaže vo výrobe čerstvých klobás bude v sobotu, 20. mája, o 12,00 hodine.

 Pre súťaž o najlepšiu údenú klobásu vzorky klobás môžete odovzdať v priestoroch Miestneho spoločenstva Petrovec každý pracovný deň od 8,00 – 14,00 hodiny, najďalej do štvrtku, 18. mája.

 Pre súťaž o najlepšiu pálenku vzorky pálenky môžete odovzdať v priestoroch Miestneho spoločenstva Petrovec každý pracovný deň od 8.00 – 14,00 hodiny, najďalej do štvrtku, 18. mája.

 Každú súťaž  bude  sledovať osobitná komisia  a výsledky budú zverejnené  na nádvorí budovy Miestneho spoločenstva Petrovec po 15,00 hodine.     Organizačný výbor súťaže všetkým  účinkujúcim udelí uznanie.

 

Zapojte sa do osláv Dňa Petrovca!

ORGANIZAČNÝ VÝBOR