top-vpravo-zastavka-5a

Výzva - Súťaž o najlepšiu domácu pálenku, Súťaž o najlepšiu údenú klobásu a Súťaž o najlepšiu čerstvú klobásu

vyzva na sutaz dp2016

 Rada Miestneho spoločenstva Petrovec oznamuje občanom Petrovca a okolia, že aj tohto roku v rámci osláv Dňa Petrovca pripravila Súťaž o najlepšiu domácu pálenku, Súťaž o najlepšiu údenú klobásu a Súťaž o najlepšiu čerstvú klobásu. Všetky súťaže budú prebiehať na dvore Miestneho spoločenstva Petrovec, v sobotu 26. mája 2018 od 12.00 do 17.00 hodiny. V priebehu súťaží návštevníci budú môcť ochutnať vzorky pálenky a klobás.

 Záujemcovia o súťaže sa môžu prihlásiť priamo v Miestnom spoločenstve Petrovec, Ul. Kollárova č. 3, každý pracovný deň od 8,00 – 14,00 hodiny, alebo telefonicky na číslo 780-032.

Čítať ďalej...

Zoznam víťazov súťaží na Dni Petrovca

Súťaž  Pálenka 2017:

Zlatá medaila            Marhuľová pálenka            Alexander Gros, Nadlak, Rumunsko

Zlatá medaila            Hrušková pálenka              Vlasto Tatliak, Mateja Čániho, Petrovec

Zlatá medaila            Jablková pálenka               Jaroslav Valentík, J.Čmelíka 46, Petrovec

Zlatá medaila            Dulová pálenka                   Karol Horvát, J.Kráľa 28, Petrovec

Zlatá medaila            Slivková pálenka                Stevo Bjeloš, Juh. Armády 195, B.Palanka

Zlatá medaila            Hroznová pálenka              Pavel Pagáč, V.Vlahovića 8, Hložany

Zlatá medaila            Broskyňová pálenka         Jaroslav Spevák, Fiskultúrna 7a, Petrovec

Zlatá medaila            Morušová pálenka             Jaroslav Rybovič, Bratislavská 13, Petrovec

Zlatá medaila            Ovocná pálenka                 Ondrej Benka, J.J.Zmaja 38, Petrovec

Zlatá medaila            Malinová pálenka               Vlasto Tatliak, Mateja Čániho, Petrovec

Zlatá medaila            Vínovica                                Branislav Rybovič, Šafárikova 11a, Petrovec

Zlatá medaila            Medovina                              Karol Horvát, J.Kráľa 28, Petrovec

Zlatá medaila            Aniz                                        Ján Kováč, J.Marčoka 6, Petrovec

Celkový víťaz súťaže je hroznová pálenka od Pavla Pagáča z Hložian.

Čítať ďalej...

Výzva - Súťaž o najlepšiu domácu pálenku a o najlepšiu čerstvú a údenú petrovskú klobásu

Rada Miestneho spoločenstva Petrovec oznamuje občanom Petrovca a okolia, že aj tohto roku v rámci osláv Dňa Petrovca pripravila gastronomické súťaže.

Súťaž o najlepšiu domácu pálenku bude v piatok, 19. mája 2017 na dvore Miestneho spoločenstva od 20,00 do 22,00 hodiny. Všetci návštevníci budú môcť ochutnať všetky ocenené vzorky pálenky.

Súťaž o najlepšiu čerstvú a údenú petrovskú klobásu bude v sobotu 20. mája 2017 na nádvorí Miestneho spoločenstva od 12,00 do 17,00 hodiny.

Záujemcovia o súťaže sa môžu prihlásiť priamo v Miestnom spoločenstve Petrovec, Ul. Kollárova č. 3, každý pracovný deň od 8,00 – 14,00 hodiny, alebo telefonicky na číslo 780-032 do 18. mája.

 Vo výrobe čerstvých klobás budú súťažiť trojčlenné tímy. Pre každý tím Organizačný výbor zabezpečí nádobu na miešanie, hygienické prostriedky rukavice, masky a čiapky, 10 kg mletého bravčového mäsa a črevá. Ostatné prísady si tímy zaobstarajú na vlastné náklady. Štartovné pre tím bude 1500 dinárov.

 V každom tíme najmenej jeden člen musí mať vybavenú sanitárnu prehliadku. Začiatok súťaže vo výrobe čerstvých klobás bude v sobotu, 20. mája, o 12,00 hodine.

 Pre súťaž o najlepšiu údenú klobásu vzorky klobás môžete odovzdať v priestoroch Miestneho spoločenstva Petrovec každý pracovný deň od 8,00 – 14,00 hodiny, najďalej do štvrtku, 18. mája.

 Pre súťaž o najlepšiu pálenku vzorky pálenky môžete odovzdať v priestoroch Miestneho spoločenstva Petrovec každý pracovný deň od 8.00 – 14,00 hodiny, najďalej do štvrtku, 18. mája.

 Každú súťaž  bude  sledovať osobitná komisia  a výsledky budú zverejnené  na nádvorí budovy Miestneho spoločenstva Petrovec po 15,00 hodine.     Organizačný výbor súťaže všetkým  účinkujúcim udelí uznanie.

 

Zapojte sa do osláv Dňa Petrovca!

ORGANIZAČNÝ VÝBOR

Ďalšie články...