top-vpravo-zastavka-5a

Zoznam víťazov v súťažiach v rámci osláv Dňa Petrovca 2016

mt_ignore

Súťaž  Pálenka 2016:

Zlatá medaila            Marhuľová pálenka            Ján Benša, Maršala Tita 23, Hložany

Zlatá medaila            Hrušková pálenka              Vlasto Tatliak, Mateja Čániho, Petrovec

Zlatá medaila            Jablková pálenka               Michal Kišgeci, Fiskultúrna 1, Petrovec

Zlatá medaila            Dulová pálenka                   Zuzana Šusterová, Bratislavská 12, Petrovec

Zlatá medaila            Slivková pálenka                Janko Kováč, Kosovská 13, Petrovec

Zlatá medaila            Hroznová pálenka              Miroslav Hemela, Poľná 1a, Petrovec

Zlatá medaila            Broskyňová pálenka         Zuzana Šusterová, Bratislavská 12, Petrovec

Zlatá medaila            Morušová pálenka             Igor Bovdiš, Lesná 11, Petrovec

Zlatá medaila            Ovocná pálenka                 Ján Šuster, J. Popoviča 12, Pivnica

Zlatá medaila            Malinová pálenka               Vlasto Tatliak, Mateja Čániho, Petrovec

Zlatá medaila            Borovička                            Šťastko Durgala, J.Labáta 8, Petrovec

Celkový víťaz súťaže je Dulová pálenka od Zuzany Šusterovej z Petrovca.

 

Súťaž Údená Petrovská klobása 2016:

Zlatá medaila                        Milan Lačok,                         Leninova 91, Petrovec

Zlatá medaila                        Janko Kováč                         J.J. Zmaja 50, Petrovec

Zlatá medaila                      Ján Kováč                            J.J. Zmaja 50, Petrovec

Zlatá medaila                        Janko Kováč                         Kosovská 13, Petrovec

Zlatá medaila                        Michal Topoľsky                   Tehelná 8, Petrovec

Víťaz súťaže je údená klobása ktorú pridal Ján Kováč, Zmaj Jovina 50, z Petrovca.

 

Súťaž Čerstvá Petrovská klobása 2016:

 

Zlaté medaily za vyrobené čerstvé petrovské klobásy získali tímy v zložení:

-       Largo plus s.r.o. z Petrovca,

-       Vlastislav Hrubík, Miroslav Bovdiš, Jaroslav Lekár, Vladimír Oros z Petrovca

-       Samuel Legíň, Ján Mráz, Samuel Kaňa, Samuel Zelenák z Petrovca

-       Mária Čemanová, Michal Čeman, Ján Čeman z Kysáča.

Víťaz súťaže je tím

Largo plus s.r.o. Báčsky Petrovec

 

 

gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1  

 

 

Zoznam členov komisií v súťažiach na Dni Petrovca 2016

Komisia pre súťaž Pálenka 2016:

1. Vladimír Sýkora predseda komisie Petrovec

2. Ante Lekaj člen Petrovec

3. Zdeno Levársky člen Petrovec

4. Dušan Pálenkáš člen Petrovec

5. Ján Topoľský člen Petrovec

6. Jaroslav Čiep člen Petrovec

7. Jaroslav Danko člen Petrovec

8. Janko Červiensky člen Petrovec

9. Martin Spevák člen Petrovec

10. Ján Bohuš člen Petrovec

 

Komisia pre súťaž Údená klobása 2016:

1. Rastislav Denďúr predseda komisie Petrovec

2. Predrag Ikonić člen Nový Sad

3. Miroslav Lačok člen Petrovec

4. Natalija Džinić členka Nový Sad

5. Vladimír Benka člen Lalić

6. Pavel Topoľský ml. člen Petrovec

 

Komisia pre súťaž Čerstvá klobása 2016:

1. Michal Kišgeci predseda komisie Petrovec

2. Ján Poniger člen Petrovec

3. Ján Tancik člen Petrovec

4. Daniel Rybársky člen Petrovec

5. Ondrej Bažík člen Petrovec

6. Ján Kováč člen Petrovec