top-vpravo-zastavka-5a

Rada miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec

Zloženie Rady Miestneho spoločenstva Petrovec: Ondrej Bovdiš, predseda

Vjeroslava Struhárová, zástupkyňa predsedu
Samuel Šuľan, zástupca predsedu
Miroslav Častven, člen
Zdenka Dudić, členka
Dušan Rašeta, člen
Tatjana Mištec, členka
Vladimír Zabunov, člen
Janko Labát, člen
Vladimír Valentík, člen
Igor Abrahám, člen
Anna Horvátová, členka
Zdenka Toman, členka
Samuel Pekár, člen
Ján Lačok, člen

Všetci boli zvolení na voľbách ktoré boli 19. 11. 2017