top-vpravo-zastavka-5a

Rada miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec

Zloženie Rady Miestneho spoločenstva Petrovec: Ján Lačok, predseda

Pavel Ožvát, zástupca predsedu
Saša Peťkovský, zástupca predsedu
Tatiana Nosáľová, členka
Maja Speváková, členka
Pavel Severíni, člen
Rastislav Denďúr, člen
Ján Pavlis, člen
Vladimír Oros, člen
Ondrej Bovdiš, člen
Daniel Spevák, člen

Všetci boli zvolení na voľbách ktoré boli 1. 8. 2021