top-vpravo-zastavka-5a

Zoznam víťazov v súťažiach počas osláv Dňa Petrovca 2019

Deň Petrovca 2019

Zoznam víťazov súťaží

 

Súťaž  Pálenka 2019

Zlatá medaila          Marhuľová pálenka           Karol Horvát, J.Kráľa 28, Petrovec

Zlatá medaila          Hrušková pálenka             Vlasto Tatliak, Mateja Čániho 15, Petrovec

Zlatá medaila          Jablková pálenka              Martin Sklenár, Partizánske, SK

Zlatá medaila          Dulová pálenka                  Vlasto Tatliak, Mateja Čániho 15, Petrovec

Zlatá medaila          Slivková pálenka               Pavel Topoľský, N.revolúcie 8, Petrovec

Zlatá medaila          Hroznová pálenka             Pavel Topoľský, N.revolúcie 8, Petrovec

Zlatá medaila          Hroznová pálenka             Ľubomír Hemela, Poľná 1a, Petrovec

Zlatá medaila          Broskyňová pálenka        Jaroslav Spevák, Šafárikova 17, Petrovec

Zlatá medaila          Morušová pálenka            Miroslav Meleg, Rybárska 23, Petrovec

Zlatá medaila          Malinová pálenka              Vlasto Tatliak, Mateja Čániho 15, Petrovec

Zlatá medaila          Onajsová pálenka             Ján Kováč, Jána Marčoka 6, Petrovec

Zlatá medaila          Čerešňová pálenka           Alexander Gros, Nadlak, Rumunsko

Zlatá medaila          Pálenka z čiernej ríbezle Dušan Baďura, Pezinok, SK

 

Celkový víťaz súťaže je Malinová pálenka od Vlasta Tatliaka z Petrovca.

Celkový počet súťažných vzoriek 46.

Kvalitu vzoriek oceňovala Komisia v zložení:

Igor Abrahám, Ján Lačok st., Ján Opavský ml., Jaroslav Sklenár, Ján Lačok ml., a Ján Kunčák.

 

Súťaž Údená Petrovská klobása 2019

 

Zlatá medaila                       Jaroslav Ruman                  Sládkovičova 19, Petrovec

Zlatá medaila                       Ondrej Hrubík ml.                Prvomajová 61, Petrovec

Zlatá medaila                       Vlastislav Hrubík                 Svätoplukova 3, Petrovec

Zlatá medaila                       Anna Hrubíková                  Svätoplukova 3, Petrovec

Zlatá medaila                       Jaroslav Sklenár                 Novosadská 42, Petrovec

Zlatá medaila                       Ondrej Ušiak                         Kulpínska 82a, Petrovec

Zlatá medaila                       Rastislav Denďúr                Jána Husa 5, Petrovec

Zlatá medaila                       Ondrej Hrubík st.                 Prvomájová 61, Petrovec

Zlatá medaila                       Janko Kováč                         Jána Marčoka 4, Petrovec

Zlatá medaila                       Miroslav Hrubík                   Svätoplukova 3, Petrovec

Víťaz súťaže je údená klobása ktorú vyrobil

Ondrej Hrubík ml., Prvomájová 61, z Petrovca.

Celkový počet súťažných vzoriek 31.

 

Kvalitu vzoriek oceňovala Komisia v zložení:

Ján Tancik (Petrovec), Ján Kevenský (Bratislava), Miroslav Častven (Petrovec), Vladimír Dudáš (Petrovec), Pavel Tordaji (Petrovec).

Súťaž Čerstvá Petrovská klobása 2019

Celkový počet súťažiacich tímov 14.

 

 

Zlaté medaily za vyrobené čerstvé petrovské klobásy získalo 6 tímov:

 

  • Farma Horvát (Karol Horvát, Darko Uram, Jaroslav Tordaji, Igor Vekáš) z Petrovca
  • Samuel Kaňa, Samuel Zelenák a Ján Mráz z Petrovca
  • Pavel Topoľský, Ivan Topoľský a Pavel Topoľský ml. z Petrovca
  • Petrovec s.r.o. (Samuel Horvát, Ján Kováč, Vlastislav Záborský) z Petrovca
  • Vlastislav Hrubík, Rudolf Benša a Zlatko Častven z Petrovca
  • Združenie Petrovački kulen Hrubík (Ondrej Hrubík st. a Ondrej Hrubík ml.) z Petrovca

Rovnocenní víťazi súťaže sú dva tímy: 

Vlastislav Hrubík, Rudolf Benša a Zlatko Čeman, z Petrovca

a

Farma Horvát

(Karol Horvát, Darko Uram, Jaroslav Tordaji a Igor Vekáš)

 

Kvalitu vzoriek oceňovala Komisia v zložení:

Ján Tancik (Petrovec), Ján Kevenský (Bratislava), Miroslav Častven (Petrovec), Vladimír Dudáš (Petrovec), Pavel Tordaji (Petrovec).