top-vpravo-zastavka-5a

Výzva na súťaž o najlepšiu čerstvú a údenú petrovskú klobásu a najlepšiu pálenku

vyzva na sutaz dp2016 

 Rada Miestneho spoločenstva Petrovec oznamuje občanom Petrovca, že aj tohto roku v rámci osláv Dňa Petrovca, pripravila Súťaž klobás a pálenky.

 Súťaž o najlepšiu čerstvú a údenú petrovskú klobásu a najlepšiu pálenku bude v sobotu 21. mája 2016 na nádvorí Miestneho spoločenstva od 12,00 do 18,00 hodiny. Záujemcovia sa môžu prihlásiť priamo v Miestnom spoločenstve Petrovec, Ul. Kollárova č. 3, každý pracovný deň od 08,00 do 14,00 hodiny, alebo telefonicky
na číslo 780-032 do 17. mája.

  Vo výrobe čerstvých klobás budú súťažiť trojčlenné tímy. Pre každý tím Organizačný výbor zabezpečí nádobu na miešanie, hygienické prostriedky rukavice, masky a čiapky, 10 kg mletého bravčového mäsa a črevá. Ostatné prísady si tímy zaobstarajú na vlastné náklady. Štartovné pre tím bude 1500 dinárov. 

 

  V každom tíme najmenej jeden člen musí mať vybavenú sanitárnu prehliadku. Začiatok súťaže vo výrobe čerstvých klobás bude v sobotu, 21. mája, o 12,00 hodine.

  Pre súťaž o najlepšiu údenú klobásu vzorky klobás môžete odovzdať v priestoroch Miestneho spoločenstva Petrovec každý pracovný deň od 08,00 – 14,00 hodiny, najďalej do stredy 18. mája.

  Pre súťaž o najlepšiu pálenku vzorky pálenky môžete odovzdať v priestoroch Miestneho spoločenstva Petrovec každý pracovný deň od 08.00 – 14,00 hodiny, najďalej do stredy 18. mája.

  Každú súťaž bude sledovať osobitná komisia a výsledky budú zverejnené na nádvorí budovy Miestneho spoločenstva Petrovec po 15,00 hodine.

  Organizačný výbor súťaže všetkým účinkujúcim udelí uznanie.

  Zapojte sa do osláv Dňa Petrovca !

ORGANIZAČNÝ VÝBOR