top-vpravo-zastavka-5a

Program osláv Dňa Petrovca 20. – 22. mája 2016

Piatok 20. mája

17.30   Čaro štetca 5, otvorenie výstavy obrazov

            Združenie petrovských výtvarných umelcov

18.30   Dni filatelie Petrovca 5, otvorenie výstavy poštových známok

            Knižnica Štefana Homolu

20.00   Divadelné predstavenie Kováči, autor: Miloš Nikolić

            DS Jána Chalupku Brezno, réžia: Ľuboslav Majera,

            SVD, veľká sieň

Dvor MS Petrovec

18.00   Ľudová veselica – hudobná skupina Maks

Sobota 21. mája

10.00 – 11.00 Veľká sieň Zhromaždenia Obce Báčsky Petrovec

             Slávnostná akadémia Rady Miestneho spoločenstva Petrovec.

             Podpísanie Dohody o spolupráci s mestom Nadlak z Rumunska. Zaznamenávanie:

  • 150 rokov divadelníctva v Petrovci
  • 125 rokov činnosti DHS Petrovec
  • 95 rokov spolkovej činnosti žien v Petrovci
  • 60 rokov činnosti Spolku rybárov Karas
  • 25. výročia od obnovenia matičnej činnosti v Petrovci
  • 25. výročia od obnovenia SNS v Petrovci

             (Scenár a réžia: MOMS Petrovec)

Ústredný program na Námestí slobody

09.00 – 16.00  Stánkový predaj a prezentácia činnosti spolkov a združení

10.00 – 24.00  Spolok petrovských žien:

             Výstava 95 rokov Spolku žien v Petrovci

             Predaj svadobnej kapusty na nádvorí

             Predajná výstava tort

10.00 – 16.00 Park Mateja Čániho:

             Predajná výstava kvetín, sadeníc a kríkov

10.00 – 12.00 Park Zuzky Medveďovej:Združenie petrovských výtvarných umelcov

             Výtvarnícky tábor žiakov základných škôl z územia Obce

12.30 – 15.00  kultúrno-umelecký program na Námestí slobody

             Tance a spevy FS PU Včielka

             Tance a spevy KUS Petrovská družina

             Tance a spevy FS ZŠ Jána Čajaka

             Tance a spevy FS Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom

             Detské hry bez hraníc

15.00 – 18.00  Klub silových športov Stena

             Súťaž o najsilnejších – muža a ženu Srbska vo viacerých silových športoch

Dvor Miestneho spoločenstva Petrovec

12.00 – 18.00  Súťaž o najlepšiu čerstvú klobásu

             Súťaž o najlepšiu údenú klobásu

             Súťaž o najlepšiu pálenku

18.00   Ľudová veselica – hudobná skupina

Športovo-rekreačné stredisko Vrbara

09.00 – 15.00 Futbalový turnaj kohútikov (ročník 2005)

            Účinkujú tímy z miest: Martin (SK), Tolna (HU), B. Gradište,

            Subotica, Zrenjanin, Belehrad, Nový Sad, Petrovec

Lovecký dom v Lesíku:

09.00 – 15.00  Súťaž o najlepší lovecký paprikáš

ZŠ Jána Čajaka - Športová hala

11.00   VK Mladosť – Dolný Kubín: priateľský volejbalový zápas

17.00   ŠK Mladosť: Otvorený šachový turnaj Obce Báčsky Petrovec

Združenie drobnochovateľov (Ul. chmeľová 20):

11.00 – 16.00 Zlatý kotlík: súťaž o najlepší králičí paprikáš, predaj paprikáša

 

Nedeľa 22. mája Deň petrovského športu

Kanál DTD pri rybárskej chate:

08.00   Súťaž žiakov ZŠ Jána Čajaka v love rýb na plavák

11.00   Predaj rybacích špecialít

Združenie drobnochovateľov:

08.00   Predajná výstava a burza drobných zvierat

Lovecký dom v Lesíku:

09.00   Súťaž v streľbe na hlinené terče

11.00   Združenie včelárov Včela v Lesíku: ukážka prác vo včelíne

Evanjelický chrám Boží:

09.30   Služby Božie k oslavám Dňa Petrovca

Kultúrne stredisko – Rádioklub Petrovec YU7AJM:

10:00   Prezentácia činnosti a výstava vysielacej techniky

Telocvičňa a športová hala ZŠ Jána Čajaka:

10.00   STK Mladosť:  turnaj v stolnom tenise – Memoriál Jaroslava Báďonského

Baptistický chrám Boží:

17.00   Služby Božie k oslavám Dňa Petrovca

Športovo-rekreačné stredisko Vrbara:

17.00   FK Mladosť – futbalový zápas veteránov

GJK so žiackym domovom - slávnostná sieň:

18.00   Koncert komorného zboru Musica viva a hosťujúcich zborov

SVD, veľká sála:

20.00   Divadelné predstavenie: Maratónci bežia čestné kolo, Dušan Kovačević

Slovenské divadlo VHV Stará Pazova

Réžia: Alexander Bako

 

Organizačný výbor

Fotky z osláv Dňa Petrovca 2015:

gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1