top-vpravo-zastavka-5a

Výzva - Súťaž o najlepšiu domácu pálenku, Súťaž o najlepšiu údenú klobásu a Súťaž o najlepšiu čerstvú klobásu

vyzva na sutaz dp2016

 Rada Miestneho spoločenstva Petrovec oznamuje občanom Petrovca a okolia, že aj tohto roku v rámci osláv Dňa Petrovca pripravila Súťaž o najlepšiu domácu pálenku, Súťaž o najlepšiu údenú klobásu a Súťaž o najlepšiu čerstvú klobásu. Všetky súťaže budú prebiehať na dvore Miestneho spoločenstva Petrovec, v sobotu 26. mája 2018 od 12.00 do 17.00 hodiny. V priebehu súťaží návštevníci budú môcť ochutnať vzorky pálenky a klobás.

 Záujemcovia o súťaže sa môžu prihlásiť priamo v Miestnom spoločenstve Petrovec, Ul. Kollárova č. 3, každý pracovný deň od 8,00 – 14,00 hodiny, alebo telefonicky na číslo 780-032.

 Pre Súťaž o najlepšiu pálenku a Súťaž najlepšiu údenú klobásu vzorky môžete odovzdať v priestoroch Miestneho spoločenstva Petrovec každý pracovný deň od 8.00 – 14,00 hodiny, najďalej do stredy, 23. mája.

 Vo výrobe čerstvých klobás budú súťažiť trojčlenné tímy. Pre každý tím Organizačný výbor zabezpečí nádobu na miešanie, hygienické rukavice, masky a čiapky, 10 kg mletého bravčového mäsa a črevá. Ostatné prísady si tímy zaobstarajú na vlastné náklady. Štartovné pre tím bude 2000 dinárov. V každom tíme najmenej jeden člen musí mať vybavenú sanitárnu prehliadku.

 Súťaže  budú  sledovať osobitné komisie  a výsledky budú zverejnené  na nádvorí budovy Miestneho spoločenstva Petrovec po 15,00 hodine. Organizačný výbor súťaže všetkým účinkujúcim udelí uznanie.

 

Zapojte sa do osláv Dňa Petrovca!

ORGANIZAČNÝ VÝBOR