top-vpravo-zastavka-5a

Klobásafest 2024 Medzinárodný festival klobás

klobasafest

PROGRAM

Dátum uskutočnenia:           10. – 11. 2. 2024

Miesto uskutočnenia:           Športové ihriská ZŠ Jána Čajaka

Organizátori:                         Klobásafest o.z., MS Petrovec, Obec Báčsky Petrovec

Partneri:                                 TOOBP, VKP Komunalac

 

Sobota 10. 2. 2024

Program

09.30   Prezentácia a rozmiestnenie tímov k stolom

10.00   Vystúpenie hudobnej skupiny Domino

11.00   Slávnostné otvorenie Меdzinárodného festivalu klobás Klobásafest 2024

11.30   Tombola – lacné lístky a cenné výhry

12.00   Odber vzoriek pražených klobás od súťažiacich tímov

12.30   Súťaž vo výrobe masla tradičným spôsobom

13.00   Vystúpenie folklórnej skupiny

13.30   Verejné odovzdávanie hlavných výhier v tombole

14.30   Prekvapenie – vystúpenie známeho speváka

15.30   Udeľovanie diplomov a ocenení

18.00   Koniec programu

 

Dôležité detaily programu

Súťaž vo výrobe klobás

Súťaž je medzinárodného rázu. Súťažiť bude 100 súťažných tímov zo Srbska, Slovenska, Maďarska, Rumunska, Chorvátska, Česka, Ukrajiny, Slovinska, Švajciarska, Nemecka. Môžete ochutnať klobásky rôznych chutí a vôní a vyrobené podľa rozličných domácich receptúr.

Každý rok zväčšujeme rozmery festivalového stanu. Tohto roku stan zakryje plochu veľkú 1350 m2.

Predajné stánky

Všade vôkol festivalového stanu predajcovia remeselných výrobkov budú mať svoje predajné stánky. Pred vchodom do stanu bude vytvorená ulička Petrovskej klobásy kde si návštevníci budú môcť ochutnať a kúpiť čerstvú alebo praženú, tenkú alebo hrubú, údenú Petrovskú klobásu a rôzne zabíjačkové špeciality.

Tombola

Okrem hlavných odmien, ktoré budú verejne losované, pripravíme:

cca 150 klobás od súťažiacich tímov a približne 200 odmien menšej hodnoty od sponzorov.

Súťaž vo výrobe masla tradičným spôsobom

V súťaži sa zúčastnia štyri súťažné tímy (dva tímy zo Srbska, jeden zo Slovenska a jeden tím z Chorvátska), ktoré tradičným spôsobom, ako to v minulosti robili naší predkovia (v maselnici) vyrobia domáce maslo. Súťaž bude prebiehať na javisku.

Súťaž vo vyprážaní škvariek

Súťažiť bude 10 tímov. Súťažné tímy vyprážajú škvarky podľa vlastnej domácej receptúry. Všetky vypražené škvarky je možné ochutnať.

Nedeľa 11. 2. 2024

Program

10.30   Rozmiestnenie predajných stánkov vína, piva, pálenky a výrobkov zo zabíjačky

11.00   Zahlásenie programu podujatia a prezentácia vystavovateľov pálenky

11.00   Vystúpenie hudobnej skupiny Lego duo & Andrea

11.15   Vystúpenie folklórnych skupín z Rijeky, z Chorvátska

11.45   Prezentácia vystavovateľov vína

11.45   Vystúpenie KUS Petrovská družina

12.15   Otvorenie podujatia

12.30   Prezentácia vystavovateľov piva

13.30   Koncert hudobnej skupiny ABBA Real Tribute Band

14.30   Udeľovanie diplomov a ocenení

15.30   Koniec programu

 

Dôležité detaily programu

Ochutnávka pre návštevníkov

Pri vchode do stanu, na ceste k javisku, stretnete sa s vôňou pražených klobás, škvariek, svadobnej kapustnice a podobných špecialít. Ako aperitív ochutnáte výborné domáce pálenky alebo na zohriatie ochutnáte rôzne druhy vína a piva. Všetky ponúkané výrobky pripravia overení výrobcovia a združenia občanov.

Na ochutnávku vína, piva a pálenky potrebujete pohár. Pohár pre ochutnávku s ochrannou značkou Klobásafest môžete si kúpiť na stánku organizátora podujatia. Cena jedného pohára je 350 dinárov. Ochutnávka alkoholických nápojov je zdarma.

V oddychovej zóne alebo pred javiskom, pod stanom, môžete si sadnúť a užiť si kultúrno-umelecký program.

Vstupné pre všetkých je 100 dinárov. Vstupenku (papierový náramok) si môžete kúpiť na stánku organizátora pred vstupom do stanu.  

baner kf2024
klobasafest

PROGRAM

Klobasafest 2024 Međunarodni festival kobasica

 

Datum održavanja:   10. – 11. 02. 2024

Mesto održavanja:    Sportski tereni OŠ Jan Čajak

Organizatori:             Udruženje Klobásafest, MZ Bački Petrovac,

Opština Bački Petrovac

Partneri:                     TOOBP, JKP Komunalac

 

Subota, 10. 02. 2024. godine

Program

09.30   Prijavljivanje i raspoređivanje takmičarskih timova

10.00   Nastup muzičke grupe Domino

11.00   Svečano otvaranje Međunarodnog festival kobasica „Klobásafest 2024“

11.30   Tombola – jeftini tiket a vredni dobitak

12.00   Preuzimanje uzoraka prženih kobasica od takmičarskih timova

12.30   Takmičenje u proizvodnji putera tradicionalnim načinom

13.00   Nastup folklorne grupe

13.30   Javno uručivanje glavnih dobitaka na tomboli

14.30   Iznenađenje – nastup poznate muzičke grupe

15.30   Dodeljivanje diploma i nagrada

18.00   Završetak programa

 

Bitni detalji programa

Takmičenje u izradi kobasica

Takmičenje ima međunarodni renome. Prijavljeno je 100 takmičarskih timova iz Srbije, Slovačke, Mađarske, Rumunije, Hrvatske, Češke, Ukrajine, Slovenije, Švajcarske i Nemačke. Možete probati kobasice raznih ukusa i mirisa, izrađene po različitim domaćim receptima.

Svake godine povećavamo dimenzije festivalskog šatora. Ove godine šator pokriva površinu od 1350 m2.

Prodajni štandovi

Oko festivalskog šatora biće postavljeni prodajni štandovi sa raznim zanatskim proizvodima. Ispred ulaza u šator biće formirana ulica od štandova na kojim će posetioci moći da probaju kobasice, čvarke i druge proizvode sa zabijačke.

Tombola

Osim 10 glavnih dobitaka, koji će biti javno izvučeni za tombolu spremamo oko 150 kobasica i približno 200 dobitaka manje vrednosti.

Takmičenje u proizvodnji putera tradicionalnim načinom

U takmičenju učestvuju četiri takmičarska tima (dva tima iz Srbije, jedan iz Slovačke i jedan iz Hrvatske) koji na tradicionalan način, kako su to radili naši preci (u maslenici) izrađuju domaći puter. Takmičenje se održava na bini.

Takmičenje u prženju čvaraka

Učestvuje 10 takmičarskih timova koji prže čvarke na tradicionalan domaći način. Sve pržene čvarke možete probati.

Nedelja, 11. 02. 2024

Program

10.30               raspoređivanje štandova vina, piva, rakije i proizvoda sa zabijačke

11.00               najava događaja i predstavljanje izlagača rakije

11.00               nastup muzičke grupe Lego duo & Andrea

11.15               nastup folklornih grupa iz Rijeke, iz Hrvatske

11.45               Predstavljanje izlagača vina

11.45               Nastup KUD Petrovska družina

12.15               Otvaranje događaja

12.30               Predstavljanje izlagača piva

13.30               Koncert grupe ABBA Real Tribute Band

14.30               Dodela diploma i nagrada

15.30               Završetak programa

 

Bitni detalji programa

Degustacija za posetioce

Prilikom ulazka u festivalski šator, osetićete miris prženih kobasica, čvaraka, svadbarskog kupusa i drugih specijaliteta. Kao aperitiv možete probati izvrsne domaće rakije a posle degustacije domaćih specijaliteta prijaće vam razne vrste vina ili piva. Sve ovo ponudiće Vam provereni proizvođači koji su na raznim takmičenjima dobili visoke ocene za kvalitet.

Za degustaciju rakije, vina i piva potrebna Vam je čaša. Čašu kao suvenir ili za degustaciju, sa graviranim grbom Klobasafest možete kupiti u šatoru, na štandu organizatora događaja. Cena jedne čaše je 350 dinara.

Degustacija alkoholnih napitaka na izložbenim štandovima je basplatna.

Cena ulaznice u šator za sve posetioce je 100 dinara.

Flajer klobasafest 24 jul SRB

 

 

 

klobasafest