top-vpravo-zastavka-5a

Program osláv Dňa Petrovca 22. - 24. mája 2015

Piatok 22. mája

12.00   Kde bolo, tam bolo - detské divadelné predstavenie
SVD, veľká sieň

14.00 – 18.00  Martinsko-petrovské paralely: dvor MS Petrovec
Festival výroby klobás podľa tradičnej receptúry

17.00   Svadobné zvyky a obyčaje v Petrovci, otvorenie výstavy
Spolok petrovských žien

17.30   Čaro štetca 4, otvorenie výstavy obrazov
Združenie petrovských výtvarných umelcov

18.00   Dni filatelie Petrovca 4, otvorenie výstavy poštových známok
Knižnica Štefana Homolu

Dvor MS Petrovec

20.00   Ľudová veselica

20.00   Ochutnávka a predaj čerstvých pražených klobás na stánku

21.00   Ocenenie vyrobených čerstvých klobás

 

 

Sobota 23. mája

10.00 – 11.30 Veľká sieň SVD

Petrovec vo svojej jedinečnosti – ústredný program k 270. výročiu príchodu Slovákov do Petrovca (MOMS Petrovec)

 

Ústredný program na Námestí slobody

08.00 – 10.00  Združenie diabetikov - meranie hladiny cukru v krvi

10.00 – 16.00  účinkujú:
Mládežnícke a iné občianske združenia z územia Obce
Združenie včelárov Včela: výstava a predaj včelárskych výrobkov
Združenie výrobcov klobás Kulen: predaj čerstvej a údenej klobásy
Ekologické hnutie Zelení: prezentácia materiálov o ochrane prírody
Združenie My: predajná výstava výrobkov a tematická dielňa na stánku
Jazdecký klub Galoper: vozenie po Petrovci
Remeselníci a iní podnikatelia
(Turistická organizácia Obce Báčsky Petrovec)

10.00 – 24.00  Spolok petrovských žien:
Predaj svadobnej kapusty na nádvorí
Predajná výstava tort

10.00 – 16.00 park na Námestí slobody:
Predajná výstava kvetín, sadeníc a kríkov

10.00 – 12.00 park pri fontáne: Združenie petrovských výtvarných umelcov
Výtvarnícky tábor žiakov základných škôl z územia Obce

12.30 – 15.00  kultúrno-umelecký program na Námestí slobody
            Tance a spevy FS PU Včielka
            Tance a spevy FS ZŠ Jána Čajaka
            Detské hry bez hraníc
            Koncert hudobných skupín z Martina

15.30 – 18.00  Klub silových športov Stena
            Súťaž o najsilnejšieho muža Srbska vo viacerých silových kategóriách

Dvor Miestneho spoločenstva Petrovec

12.00 – 18.30  Súťaž o najlepšiu čerstvú klobásu
Súťaž o najlepšiu údenú klobásu
Súťaž o najlepšiu pálenku

18.30   Ľudová veselica

Športovo-rekreačné stredisko Vrbara

09.00 – 15.00 Škola futbalu
            Futbalový turnaj kohútikov
            Futbalový turnaj pionierov
            Účinkujú tímy z Martina, Belehradu, Nového Sadu, Petrovca

Združenie drobnochovateľov (Ul. chmeľová 20):

11.00 – 16.00 Zlatý kotlík: súťaž o najlepší králičí paprikáš, predaj paprikáša

 

Nedeľa 24. mája Deň petrovského športu

 

Kanál DTD pri rybárskej chate:

08.00   Súťaž žiakov ZŠ Jána Čajaka v love rýb na plavák

11.00   Predaj rybacích špecialít

Združenie drobnochovateľov:

08.00   Predajná výstava a burza drobných zvierat

Lovecký dom v Lesíku:

09.00   Súťaž v streľbe na hlinené terče

            Súťaž o najlepší lovecký paprikáš

12.00   Združenie včelárov Včela v Lesíku: ukážka prác vo včelíne

Evanjelický chrám Boží:

09.30   Služby Božie k oslavám Dňa Petrovca

Telocvičňa a športová hala ZŠ Jána Čajaka:

10.00   STK Mladosť:  turnaj v stolnom tenise – juniori

17.00   ŠK Mladosť: Otvorený šachový turnaj Obce Báčsky Petrovec

Baptistický chrám Boží:

17.00   Služby Božie k oslavám Dňa Petrovca

Športovo-rekreačné stredisko Vrbara:

15.00   Slávnostné zasadnutie k 15. výročiu založenia Školy futbalu
Foto a video prezentácia činnosti Školy futbalu

17.00   FK Mladosť – FK Fomat z Martina, futbalový zápas seniorov

SVD, veľká sieň:

17.00   Mesačný bál – predstavenie pre deti SVD

GJK so žiackym domovom - slávnostná sieň:

18.00   Koncert komorného zboru Musica viva a hosťujúcich zborov

SVD, veľká sieň:

20.00   Hore nohami, veselohra v predvedení OD VHV Petrovec

 

Organizačný výbor