top-vpravo-zastavka-5a

Zoznam víťazov súťaží na Dni Petrovca 2015

Palenka   Udena-klobasa   Svieza-klobasa

Súťaž  Pálenka 2015:

Zlatá medaila            Hrušková pálenka              Rastislav Denďúr, Jána Husa 5, Petrovec

Rastislav Denďúr

Zlatá medaila            Jablková pálenka               Miroslav Lačok, Leninova 91, Petrovec

Miroslav Lačok

Zlatá medaila            Jablková pálenka               Daniel Rybársky, P. Jilemnického 6, Petrovec

Daniel Rybársky

Zlatá medaila            Marhuľová pálenka            Anna Hodoličová, Puškinova 11, Petrovec

Zlatá medaila            Hroznová pálenka              Jozef Hemela, Poľná 1a, Petrovec

Zlatá medaila            Ovocná pálenka                 Karol Horvát, J. Kráľa 28, Petrovec

Karol Horvát

Celkový víťaz súťaže je Hroznová pálenka od Jozefa Hemelu z Petrovca.

 

Súťaž Údená Petrovská klobása 2015:

Zlatá medaila            Denisa Cerovská,                           Svätoplukova 3, Petrovec

Denisa Cerovská

Zlatá medaila            Karol Horvát                                   J. Kráľa 28, Petrovec

Karol Horvát

Zlatá medaila            Martin Kováč                                  Kosovská 13, Petrovec

Martin Kováč

Zlatá medaila            Ján Topoľský                                 Tehelná 8, Petrovec

Ján Topoľský

Zlatá medaila            Pavel Pavlov                                  G.Štefánika 32, Petrovec

Pavel Pavlov

Celkový víťaz súťaže je údená klobása od Karola Horváta z Petrovca.

 

Súťaž Čerstvá Petrovská klobása 2015:

 

Zlaté medaily za vyrobené čerstvé petrovské klobásy dostali tímy v zložení:

 •   Samuel Jagoš (Kulpín), Ondrej Ušiak (Petrovec) a Daniel Čásar (Pivnica)
 •   Jasna Hrubíková (Petrovec), Ondrej Hrubík st. (Petrovec), Pavel Pavlov (Petrovec) a Nikola Lalić (Odžaci)

s02

 •   Michal Čeman (Kysáč), Ján Čeman (Kysáč) a Mária Čemanová (Kysáč)
 •   Alena Zátrochová (Petrovec), Vlastislav Hrubík (Petrovec), Miroslav Bovdiš (Petrovec)

Vlastislav Hrubík

 •   Anna Pavelková (Petrovec), Juraj Slavka (Petrovec) a Samuel Oros (Petrovec)

Juraj Slavka a Samuel Oros

 Celkový víťaz súťaže je tím v zložení: Michal Čeman, Ján Čeman a Mária Čemanová, všetci z Kysáča.

 

 

 

Zoznam členov komisií v súťažiach na Dni Petrovca

Komisia pre súťaž  Pálenka 2015:

 1. Vladimír Sýkora                 predseda komisie                Petrovec
 2. Lekaj Ante                         člen                                   Petrovec
 3. Zdeno Levársky                 člen                                   Petrovec
 4. Dušan Pálenkáš                 člen                                   Petrovec
 5. Ján Topoľský                     člen                                   Petrovec
 6. Pavel Pucovsky                 člen                                   Petrovec

 

Komisia pre súťaž Údená klobása 2015: 

 1.     Jaroslav Popović                  predseda komisie               Petrovec
 2.     Tatjana Tasić                       členka                               Nový Sad
 3.     Janko Kováč                        člen                                   Petrovec
 4.     Dr. Prof. Natalija Džinić         členka                               Nový Sad
 5.     Vladimír Benka                     člen                                  Lalić

 

Komisia pre súťaž Čerstvá klobása 2015:

 1.     Ján Poniger                          predseda komisie              Petrovec
 2.     Ján Tancik                            člen                                 Petrovec
 3.     Vladimír Vízi                         člen                                 Petrovec
 4.     Ondrej Bažík                        člen                                  Petrovec
 5.     Miroslav Tordaji                    člen                                  Petrovec
 6.     Zlatko Gaža                         člen                                  Petrovec
 7.     Pavel Tordaji                        člen                                  Petrovec