top-vpravo-zastavka-5a

Јавна набавка мале вредности радова: Бојење зграда Месне заједнице - ЈНМВ бр.: 1/2016

Понуде се подносе лично или путем поште секретару Месне заједнице најкасније до 21.09.2016 год до 12 часова


Позив за подношење понуда

Конкурсна документација - Бојење зграда